ReadyPlanet.com
วงจรชีวิตมด

                  ชีววิทยาของมด

มด  เป็นสัตว์ในวงศ์ Formicidae อันดับ Hymenoptera มีจำนวนชนิดมากกว่า 12,000 ชนิด โดยพบมากในเขตร้อนของโลก มดมีการสร้างรังเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ บางรังมีจำนวนประชากรมากถึงล้านตัว มีการแบ่งวรรณะกันทำหน้าที่คือ วรรณะมดงาน เป็นมดเพศเมียเป็นหมัน ทำหน้าที่หาอาหาร สร้างและซ่อมแซมรัง ปกป้องรังจากศัตรู ดูแลตัวอ่อน และงานอื่นๆ ทั่วไป เป็นวรรณะที่พบได้มากที่สุด วรรณะสืบพันธุ์ เป็นมดเพศผู้ และราชินี เพศเมีย มีหน้าที่สืบพันธุ์ เนื่องจากมดเป็นสัตว์ในวงศ์ Formicidae จึงสามารถผลิตกรดมดหรือกรดฟอร์มิกได้เป็นลักษะเฉพาะของสัตว์ในวงศ์นี้

 สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนสำคัญๆคือ


1. ส่วนหัว
         
เป็นส่วนที่มีรูปร่างแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นทรงกลม ทรงเหลี่ยม ฯลฯ โดยตรงส่วนหัวนี้ ก็จะมีอวัยวะสำคัญๆไม่ว่าจะเป็น หนวดไว้ใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆของมันและรับความรู้สึก ตาเป็นรูปวงรี ใช้ในการมองเห็น (แต่ผมเคยได้ยินมาว่า มดไม่สามารถมองเห็นแสงสีแดงได้นะ) และปากที่แข็งแรงขนาดใหญ่ ไว้หาอาหารและป้องกันตัว

2. ส่วนอก
         เป็นรูปทรงกระบอกเป็นที่ตั้งของส่วนขาและปีก โดยในมดราชินีและมดเพศผู้ จะมีอกที่ค่อนข้างใหญ่กว่าปกติ หรือในมดบางชนิดจะมีส่วนอกที่มีหนามไว้ป้องกันตัว เช่นมดหนามกระทิงดำเป็นต้น

3. ส่วนท้อง
          เป็นส่วนท้ายสุดของมด ส่วนมากเป็นรูปร่างทรงกลม โดยมดงานส่วนใหญ่จะมีเหล็กในที่ส่วนนี้ ไว้เพื่อป้องกันตัวจาผู้บุกรุก

วรรณะของมดประกอบด้วย

1. มดงาน (WORKER)
2. มดตัวผู้ (MALE)
3. มดตัวเมียหรือนางพญา (QUEEN)

.

1. มดงาน (WORKER) เป็นมดเพศเมีย เป็นหมัน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามขนาด ขนาดใหญ่จะทำหน้าที่เป็นมดทหารต่อสู้ป้องกันรัง ขนาดเล็ก จะทำหน้าที่เป็นมดงานหาอาหารเลียงพลรัง ก่อสร้างรัง มดงานมีอายุยืนยาวประมาณ 4 - 7 ปี สังคมของมดกลุ่มๆ หนี่งจะมีอายุนานกว่ามนุษย์

2. มดตัวผู้ (MALE) เป็นมดมีปีก มีขนาดใหญ่ มีกล้ามเนื้อปีกที่บริเวณอกใหญ่ จะทำหน้าที่สืบพันธุ์เท่านั้น หลังจากผสมพันธุ์แล้วจะตายภายใน 1 - 2 วัน ส่วนใหญ่จะถูกฆ่าหรือทิ้งให้อดอาหารตาย เพราะไม่มีประโยชน์ในรังอีกต่อไปภายหลังผสมพันธุ์แล้ว

3. มดตัวเมีย (QUEEN) มีขนาดใหญ่ที่สุดในรัง มีปีก มีหน้าที่ออกไข่เพิ่มประชากรมดเพียงอย่างเดียว ตัวอ่อนของมดจะคล้ายหนอน ไม่มีขา ตัวเล็ก ซึ่จะพัฒนา เป็นมดงาน นางพญามดจะมีชีวิตอยู่ได้นาน 1 -2 ปี จนถึง 12 - 15 ปี ในรังมดรังหนึ่งจะมีมีนางพญามดได้มากกว่า 1 ตัว การดำรงชีวิตของมด มดกินอาหารเกือบทุกชนิด เช่น หวาน ไขมัน พืชผัก และเนื้อสัตว์ทุกชนิด มดบางชนิดมีวัฒนาการสูง สามารถดูดน้ำหวานจากต่อมน้ำหวานขอวพืชแล้วสะสมน้ำหวานไว้เป็นของมัน

วงจรชีวิตของมด

Ha..ha..ha..หน้า 1/1
1
[Go to top]